Vejning af Guld og Sølv


Vægmaleri fra Ipukis Grav - Vejning af guldringe og sølvringe i Farao´s skatkammer


Nye smykker
Ægyptiske smykker
Museum Jewellery

Tilbage til Artiklen