Jaderitualer

Nogle skoler i filosofi afviser jade som værende andet end luksus til den feudale klasse. Han Feizis dom er baseret på hverdagslivet: "Guld eller jadebeholdere, de være nok så værdifulde, duer ikke til noget hvis de lækker, for hvem vil så bruge dem til nogetsomhelst?"

Confucius, på den anden side, betragtede jade som et vigtigt rituelt materiale. Hans elever, arbejdede videre på hans ideer og udviklede det unikke system af jaderitualer for at synliggøre feudalsamfundets hierarkiske struktur. Kongen blev tilskrevet "qui"- jade benævnt "Zhen": De fem klasser af adel som stenene benævner kaldes huan, xin, gong, yu og pu.

Under Kejser Wu (140-87 f.Kr.) angav jadekoden klanforskelle. Rituel jade som religiøst tilbehør, jadecharms for at beskytte dets bærer og imponerende begravelsesjade. Jiu Sheng, prins af Zhongshan, blev begravet i en mængde jade omkring 113 f.Kr. ligesom senere Han kejseren Wu. Iflg. Ge Hang (284-363 e.Kr.) beskyttede jaden kroppen mod forrådnelse.

Stenens magiske kræfter udstyrede Liu Sheng med udødelighed efter, at han i sit liv ”havde elsket vin og kvinder”. Dette privilegie var reserveret herskere og deres familier, og særligt fortjente personer.

Det øverste billede viser kejser Wu, der regerede i Kina fra 140 - 87 f. Kr.

Billedet nedenunder viser Prins Liu Shengs begravelsesdragt fra 113 f. Kr., fremstillet af jade og guldtråd.