Akkumulation eller Udveksling

Man skal dog ikke entydigt tillægge mennesket en fundamental medfødt trang til at akkumulere. I mange høvdingesamfund, og hos jægere og samlere, giver det prestige at give gaver; altså det modsatte af akkumulation. Men det har også at gøre med samfundets (stammens) kontrol over sit administrative centrum (rituelt, fødeemner, våben, etc.).

Det kan diskuteres hvorvidt samfundet mistede sin kontrol over sit center eller om det var reciprokt (lige udveksling), dvs. at centrale individer fik guld til gengæld for den anstrengende opgave det var, at fungere som et "administrativt" centrum, der distribuerer handlinger, genstande, visse fødeemner og ydelser til alle stammens medlemmer.

Vi kender til stammer i lavlandets Amazonas, hvor høvdingen fik mange koner som kunne hjælpe i denne distribution. Vi ved meget lidt om stenalderkulturen i højlandet 2.100 f. Kr., men fundet beviser ikke, at samfundet bygger på en fundamental medfødt trang til at akkumulere rigdom eller stræben efter prestige og konkurrence om status.

Billedet: Indfødte Høvdinge. Radering af Prot, ca 1840

*************************

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev med artikler om historien bag smykkerne og med vores månedlige tilbud.

Quiz og Vind Vikingesmykker for 1.000 kr.

*************************

Tilbage til artiklen: "Sydamerikas Ældste Smykke"