Sumériske Begravelsesritualer

I alt havde 63 mennesker fulgt deres konge i døden. Det gjorde de sandsynligvis frivilligt. De havde ingen personlige ejendele eller gravgaver med i graven, som det ellers var skik og brug i Mesopotamien. De udgjorde nemlig selv gravgaverne! De var kun klædt i deres arbejdstøj og havde deres arbejdsredskaber med.

De havde alle et lille bæger ved sig. I dette bæger havde der været en drik blandet med et stærkt sovemiddel. Vi kan slutte, at de alle havde sovet stille ind. De har sikkert været stolte og glade over at være udvalgt til at følge kongen. En stor ære.

Da dronning Pu-abis flere år senere nærmede sig døden besluttede hun, at hun ville begraves ved siden af sin mand. Da tiden kom (ca. 2.500 f.Kr.) blev hendes gravhus sænket ned under jorden lige over kongens grav, så at de kunne blive forenet igen.

Mens arbejderne indrettede Pu-abis grav, vidste de, at kongens grav lå lige nedenunder, så de gravede et hul direkte gennem taget i kongens gravhus og plyndrede det. Over hullet satte de dronningens store tøjkiste, så ingen opdagede forbrydelsen.

Dronning Pu-abi havde ligesom kongen lade sig begrave med levende tjenestefolk. Dronningen havde således hofdamer, soldater, tjenestepiger og livvagter med sig i graven. Hun havde desuden en rigdom af guldkar med sig. Der var stabler af sølvbægre og kander med. Mængderne af ædelmetal og kostbare ædelstene var svimlende.

Illustration: Filmisk rekonstruktion af begravelsesritualet fra dronning Pu-Abis grav i Ur.

Klik her og gå til næste kapitel

Find sumeriske smykker hos Museum Jewellery
Deltag i quiz om sumererne og vind smykker for 1.000 kr.
Gå til museumsbutikken