Grækere og etruskere - 900 - 500 f. Kr.

Græske kolonister ankom til Syditalien og Sicilien sent i det 8. århundrede f. Kr., mens etruskerne samtidig bosatte sig i Centralitalien og i Po dalen.

Forskellige kulturelle sammenhænge i den tidlige jernalder komplicerede billedet yderligere. Men historikere er generelt enige om, at den etruskiske kultur var et resultat af indflydelse udefra (sandsynligvis fra øst), mens kilder og kronologien af denne indflydelse er usikker.

Men sikkert er det, at både etruskere og grækere udviklede smykkekunsten markant og de påvirkede også hinanden.

Illstration: Etruskisk hjelm