Påsketraditionen

 


Illustration: Russisk påskeæg fra ca. 1900.I 1800-tallet lavede man sukkeræg og fra ca. 1910 vandt chokoladepåskeæggene indpas. Sukkeræggene kunne være dekorerede med fx påskesymboler.

Det blev tidlig en tradition at dekorere æggene. De kunne være kogt i "farvebad" med forskellige naturfarvemidler - fx løgskaller. Dekoration fik man ved at ridse i skallen på de farvede æg, eller ved at tegne mønstre med tælle, inden kogningen.

Hvad er påsken for noget?

Den korte version er, at det både er en jødisk og en kristen tradition.

Den jødiske fest: Påsken er den største jødiske fest og den henviser muligvis til jødernes udvandring fra Ægypten. Begrebet påske (af hebraisk ”pesach”) optræder første gang i 2. Mosebog. Sandsynligvis var den en israelitisk fest fra nomadetiden, hvor kvægets frugtbarhed fejredes. Familierne slagtede et lam og dets blod blev smurt på dørstolperne for at holde døden væk.

Den kristne påskefest: Påsken fejrer Kristi opstandelse. Flere ritualer overtoges fra den jødiske tradition. I slutningen af det 2. århundrede enedes de lærde om, at Jesu døde en fredag og at opstandelsen skete søndag og i år 325 blev tidspunktet for påsken endeligt fastlagt. Det er ellers usikkert hvor langt traditionen går tilbage, men før år 200 var det en tradition, at man fastede 40 dage før påske, for at mindes Jesus lidelser og død. Lige før fasten startede, festede man. Det hedder stadig faste-lavn.
Illustration herover: Jesus med korset, norsk træsnit

Her følger påskedagene:

Aske-onsdag: Den første fastedag. Velsignelse i kirken om onsdagen, hvor et kors blev tegnet i panden med aske.

Palmesøndag: Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel for at fejre den jødiske påske. Her modtoges han som en konge af palmeviftende skarer.

Skærtorsdag: Jesus indstiftede nadveren, hvor han indtog det sidste måltid med sine disciple. Dagen hedder skærtorsdag fordi Jesus vaskede disciplenes fødder rene – også kaldet skær.

Langfredag: Jesus korsfæstelse og død.

Påskedag: Jesus genopstandelse; glædens dag

2. Påskedag: En dansk helligdag, der ligger i forlængelse af festen omkring påskedag.

Kristi Himmelfart: Jesus viste sig flere gange for andre efter sin genopstandelse. På Kristi Himmelfartsdag steg han til himmels, 40 dage efter påske. Påsken varer indtil Pinse.