Rokoko Perioden 1730 - 1780

Frankrigs indflydelse havde stor virkning på moden i Europa. Prestigen i den franske mode medførte ligefrem, at juvelerer i London, ofte havde både engelsk og fransk tekst til smykkerne, uanset om de havde en ægte forbindelse til parisiske håndværkere eller huguenotter.

Rokokostilen opstod i Paris I 1730’rne og påvirkede snart den dekorative kunst i hele Europa.

Dens asymmetri kan ses i blomstersmykkers yndefulde omskiftelighed og fjer samt i bladornamenterede designs, som forblev fremherskende indtil 1780’erne. Abstrakte rokokostykker er imidlertid sjældne.
Fra 1750 ses rokoko-ornamenternes træk hovedsagelig i dekorationer på snustobakdåser mens de forsvandt fra smykker med ædelstene.

Illustration forrige side: Frederik II`s musikrum i rokokostil, 1747
Illustration herover: Snustobakdåse fra Rokokoperioden med blomstermotiver og bladornamenter.