Forandringernes Bog

En I Ching fortolkning udføres ved at lave seks binære "beslutninger" eller kast med pinde (røllikepinde).

Illustration til højre: Eksempel på I Ching heksagram

Dette kaldes at "kaste I Ching". Disse kast blev senere erstattet med kast af 3 mønter. Hvert kast resulterer i en af seks linjer, der kan være enten brudt eller ubrudt.

Sammen udgør de seks linjer et heksagram, hvis kryptiske mening kan slås op i bogen I Ching.

Et svar på et spørgsmål kan f.eks. være " Ræven har krydset floden, men dens hale er stadig våd". Det kan tolkes således, at du har været igennem en oplevelse og er stadig påvirket af den.

Hvert hexagram består af 6 linjer, der repræsenterer Yin og Yang (modsætningernes princip), således at brudte linjer repræsen-terer yin og ubrudte linjer repræsenterer yang. Heksagrammets 6 linjer er opbygget af to 3-linjede trigrammer.

Mønterne forblev betalingsmiddel i Kina helt op til 1900-tallet. I mange asiatiske lande findes mønterne stadig i omløb på markedspladser, men sælges mest til turister eller lokale I Ching udøvere.

Vores mønt er en kopi af en sådan kinesisk mønt. I Thailand, Malaysia og Indonesien findes de gamle mønter stadig i omløb. Ikke som penge, men som instrument for I ching udøvelse.

De udgør også samlerobjekt og for nogle er de en slags budbringer fra en fjern tid. Det kan vi kun være enige i.

Illustration herover: I Ching, Forandringernes bog. Kan for eksempel købes hos Boghuset via dette link.

Næste side