Neoklassicismens smykker, 1760 - 1830

Neoklassicismen var den dominerende æstetiske bevægelse I Europa I 1700-tallets anden halvdel. Kunstnere og tænkere vendte sig til idealerne i den klassiske græsk-romerske verden, som værdsatte orden, harmoni, balance og tradition i kunsten. 

Illustration på forrige side: Arkitektens drøm, 1840, af Thomas Cole (1801 - 1848), Neoklassicisme.

Smykker fra sent I 1700-tallet og tidlig 1800-tal er karakteriseret ved typiske former og ornamentik inspireret af klassiske temaer fra oldtidens Grækenland og Rom. Lidt groft kan vi placere den neoklassiske periode til mellem 1760 og 1830, med enkelte variationer i stiludviklingen. Skønt stilen i engelsk arkitektur startede allerede omkring 1720, finder vi kun stilen i moden fra omkring 1760-1780, men den inspirerede juvelerer langt ind i 1800-tallet.