Skt. Hans traditioner

Heksen på bålet

Heksen af klude på toppen af bålet var ikke kendt eller benyttet i bondesamfundet. Figuren dukkede først op i slutningen af 1800-tallet og ifølge, den nu afdøde og navnkundige folkemindeforsker,

Jørn Piø, kunne det skyldes en gruppe tyske indvandrere som bragte skikken med sig til Kalundborg-egnen, så sent som i 1920'rne. Tyskland havde nemlig traditioner med symbolske afbrændinger af usympatiske figurer såsom f.eks Vinteren.

Midsommervisen

Det var på Jelling Seminarium omkring 1900, at Midsommervisen og den brændende heks blev kombineret ved en midsommerfest. Den nuværende vise ”Der var en Gang” blev skrevet af Holger Drachmann og blev opført første gang på det Kongelige Teater i 1887.

Illustration øverst til højre: Det nok mest kendte Sankt Hans bål er malet af P.S.Krøyer på Skagen sydstrand 1903 - det sidste af hans berømte malerier. Holger Drachmann står lidt til venstre (ældre herre i sort frakke og stok).

Næste side