Arts & Crafts og Skønvirke, 1880 - 1914

Arts & Crafts bevægelsen begyndte i 1860ernes England med ideer skabt af filosofferne John Ruskin samt designeren og poeten William Morris.

Disse indflydelsesrige tænkere idealiserede middelalderen, og mente at samfundet kunne få udbytte af en tilbagevenden til et økonomisk system fra før-industriel tid. En tid hvor arbejdernes og deres store håndværksmæssige kunnen blev værdsat.

Illustration på forrige side: Typisk design af William Morris (1834-1896)

Bevægelsen var ikke kun en designmæssig reformering, men også møntet på genskabelsen af værdigheden i håndværket, nu da masseproduktion og mekanisering begyndte at overtage håndens kvalitetsarbejde. I virkeligheden var der tale om et meget større revolutionerende tab i samfundsudviklingen. Nemlig af den værdighed der ligger i et fag.

Som filosoffen Kant tidligere havde udlagt det: ”Ting som har en pris kan byttes for noget som er ækvivalent. Ting som derimod ikke har en pris, og følgelig ikke har en ækvivalent, det har værdighed.” Før solgte håndværkeren sin kunnen, hvis værdi udmøntedes i et produkt, men fra 1800-tallets begyndelse solgte arbejderen sin arbejdskraft/tid og dermed sin håndværksmæssige værdighed. Før leverede han en vare, men nu blev han selv en.