Smykkemoden

Studiet af smykkemoden er interessant fordi smykkernes stilskift fortæller noget om den politiske og idéhistoriske udvikling.

Illustration på forrige side: 1930´ernes København

Vi så f.eks. hvorledes nazisternes sværmen for fortidige dyder tvang modernismen og funktionalismen på flugt (f.eks. Bauhaus) fordi den, ligesom det afspejledes i arkitektur og smykkestil, indvarslede en ny tid, der gjorde op med stivnede og tilbageskuende idealer.

Designere og juvelerer spredtes derfor til andre lande og fik der stor indflydelse på udviklingen af funktionalismens ideer.