Koh-i-Noor Diamanten

Dette er den fantastiske historie og den sagnomspundne Koh-i-noor diamant som efter dramatiske omstændigheder skiftede ejer fra sultan og shah til stormogul for til sidst at havne i dronning Victorias krone, som juvelen i imperiets krone, symboliserende Indien.

Illustration: Fatepur Sikri, den Nordindiske by som stormogul Akbar den Store byggede i 1500-tallet.

Da sagnet sagde, at den bringer død og ulykke til en mandlig ejermand, blev den anbragt i dronningens krone.

Det interessante er, at diamanten kan spores mere end et halvt år tusind tilbage, hvorefter dokumentationen bliver sagnomspunden og mystisk.

Illustration herover: En vindueniche i gennemskåret marmor i gravmæle bygget af Akbars barnebarn Shah Jahan i samme by. Et eksempel på Indiens høje og forfinede håndværksmæssige kunnen. Byen vidner om landets store rigdom under Koh-i-noors diamantens ejermænd, stormogulerne.

Jean-Baptiste Tavernier

Den franske juveler, Jean-Baptiste Tavernier (1605-1689) var i 1600-tallet en af Europas tidligste pionerer i diamanthandlen med Indien. I sin bog ”The Six Voyages of Jean-Baptist Tavernier” dokumenterede han mange historisk vigtige diamanter fra Indiens fortid. Bl.a. the Shah of Persia og Tajs-e- Mahal diamanten.

Men af alle diamanter han beskrev var Koh-i-noor den mest berømte/berygtede. Koh-i-noor betyder ”Lysets Bjerg” og dens oprindelse fortaber sig i fjerne legender, fra en tid hvor guder og mennesker levede sammen.

Illustration: Fra Jean-Baptiste Taverniers bog ”The Six Voages of Jean-Baptiste Tavernier”. Ham selv på billed nr. 2 og efterfølgende hans tegninger af diamanter og indiske facetslibninger.