Afghanistan

Nadir Shah var en grum og tyrannisk hersker og i år 1747 blev han myrdet af fire af sine officerer. Herefter overgik tronen på fire år til fire herskere.

Den fjerde af disse Seyd Muhammad ønskede ærgerrigt at eje den berømte diamant og han lod sin forgænger, Shah Rukh Mirza, blinde og torturere for at komme i diamantens besiddelse. Men hans offer, Shah Rukh Mirza, modstod selv den mest plagsomme tortur.

Illustration: Kandahar, Duranis hovedstad med hans gravmæle i baggrunden.

I nabolandet Afghanistan besluttede herskeren Ahmed Durani i året 1751, at indgribe i de persiske affærer for at genoprette ordenen. Han befriede den nedbrudte og blindede Shah Rukh, som til gengæld skænkede ham diamanten i taknemmelighed.

Nu tilhørte diamanten den afghanske fyrste, og blev et symbol på hans magt. Den afghanske adel var dengang meget magtfuld og stod bag flere erobringer i Persien, Indien og Uzbekistan. Men rigets historie prægedes ligesom hos naboerne af en indre strid om magten.

Diamantens historie tog herefter fart, men nu i det Afghanske rige. I 1793 kom den i hænderne på kong Zaman Shah. Da hans grusomme bror, Schuja-el-Mulk, bekæmpede ham og kastede ham i fængsel, vægrede også han at røbe hvor Koh-i-noor var gemt og det lykkedes ham at smugle den med i sin celle. Her pressede han den ind i væggen i sin fængselscelle. Flere år senere opdagedes den ved et tilfælde og bragtes til kong Schuja-el-Mulk. Men han nåede kun, at besidde magten i kort tid, før hans brorsøn styrtede ham fra magten. Familiestridigheder havde et vist omfang dengang.

Den tyranniske Schuja-el-Mulk måtte nu gå i landflygtighed og fandt mod øst et fristed hos sikhernes hersker, rajaen af Punjab, Ranjit Singh (1780-1839), også kaldet ”Punjabs Løve”, som tog imod ham med stor pragt.

” Det lykkedes Schuja at beholde Koh-i-noor, men han blev efter kort tid tvungen til at ”sælge” stenen til Ranjit Singh. Da Ranjit spurgte ham om prisen svarede Schuja: ”Tag fem stærke mænd, lad den første kaste en sten mod nord, den anden mod øst, den tredje mod syd og den fjerde mod vest og den femte lige op i luften.

Fyld så dette optegnede rum med guld og du vil stadig ikke have nået værdien af Lysets Bjerg, Koh-i-noor”.